§ 20 Rakennusvalvontayksikön päällikön sijaisen määrääminen

Lataa 

PRIDno-2020-6562

Päätöspäivämäärä

11.12.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

1.9.2020 voimaan tulleen elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön mukaan toimialajohtaja päättää yksikön päällikön sijaisen määräämisestä. 

Päätös

Päätän, että rakennusvalvontayksikön päällikön sijaisena toimii rakennustarkastaja ja hänen estyneenä ollessa apulaiskaupungingeodeetti.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Elinvoima- ja ympäristötoimiala