§ 68 TYP-päällikön valinta

Lataa 

PRIDno-2021-4576

Päätöspäivämäärä

19.10.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Haku- ja valintaprosessista Porin kaupungin osalta vastasivat työllisyyspäällikkö Jenni Ketonen sekä kaupunkisuunnittelu ja kasvupalvelut -yksikön päällikkö Jouko Hautamäki. Jouko Hautamäki toimii myös Satakunnan TYPin johtoryhmän puheenjohtajana. Hakemusten perusteella päädyttiin siihen, ettei hakijoita kutsuttu haastatteluihin, vaan valinta tehtiin hakemusten perusteella.  Hakijoiden joukossa oli tällä hetkellä tehtävää hoitava [PEITETTY] ja hänen soveltuvuutensa TYP-päällikön tehtävään oli selvästi muita hakijoita parempi. Kahdella muulla hakijalla ei ollut riittävää esimieskokemusta ja kokemusta TYP-toimintamallista. 

 

 

Päätös

TYP-päälliköksi kaudelle 1.1.2022-31.12.2024 valitaan Hannele Tuomainen. Perusteena valinnalle on kelpoisuuden lisäksi hänen työkokemuksensa esimiestehtävistä, työvoimapalveluista sekä noin vuoden ajan Satakunnan TYPin sekä kuntakokeilun monialaisten palveluiden johtamisesta. TYP-päällikkö toimii sekä Satakunnan TYP-verkoston päällikkönä että Porin kaupungin työllisyyden kuntakokeilun monialaisten palveluiden päällikkönä. 

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö