§ 17 Toimen siirtäminen

Lataa 

PRIDno-2020-5858

Päätöspäivämäärä

20.11.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 59 §:n mukaan työsopimussuhteessa kaupunkiin olevaa henkilöä koskevan päätöksen tekeminen kuuluu soveltuvin osin samalle viranomaiselle kuin hallintosäännössä on määrätty viranhaltijaa koskevan päätöksen tekemisestä, ellei toimintasäännössä ole muuta määrätty. Hallintosäännössä ei kuitenkaan ole määrätty virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan mukaan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tai virkatehtävien uudelleenjärjestelystä päättää se kunnan viranomainen, joka päättää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 21 §:n mukaan työsuhteeseen ottamisesta päättää toimialapäällikkö. Edellä mainittujen pykälien perusteella toimialajohtajan toimivaltaan kuuluu tehdä päätös [peitetty]n siirtymisestä rakennusvalvontayksikön alaisuuteen.

Päätös

Päätän, että yhdyskuntasuunnittelija [peitetty] siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennusvalvontayksiköön 1.12.2020 alkaen.

[peitetty]n palkkamäärärahat siirretään 1.12.2020 alkaen kustannuspaikalta 14118001 kaupunkisuunnittelu kustannuspaikalle 14154202 rakennusvalvonta.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Elinvoima- ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Elinvoima- ja ympäristötoimiala