§ 6 Työpajan ajoneuvojen leasing-sopimus

Lataa 

PRIDno-2020-5347

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine esittää, että ajoneuvojen UZJ-290, UZJ-291, UZJ-292 sekä KOC-330 vuokrataan Secto Automotive Oy:ltä tarjouksen mukaisella leasing-sopimuksella 13 kuukauden ajaksi.  Vuoden 2021 aikana työpajan uusien ostettavien/leasing-sopimuksella hankittavien ajoneuvojen hallinnointi siirtyy teknisen toimialan ajoneuvokeskukselle.

Liitteet 

Secto Automotive Oy:n tarjoukset

Päätös

Päätän, että nuorten työpajan neljän ajoneuvon leasing-sopimus tehdään Secto Automotive Oy:n kanssa tarjousten mukaisesesti ajalle 1.12.2020 - 31.12.2021.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö