§ 6 Avustushakemus Väinölän asukastuvan työhankkeelle vuodelle 2019

Lataa 

PRIDno-2019-1590

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen peruste

Väinölän asukastuvalla on jo useita vuosia toteutettu työllismistoimintaa järjestäen työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa porilaisille pitkäaikaistyöttömille.  Kohderyhmästä merkittävä osuus on ollut maahanmuuttajia.  Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 15.3.2019 esitettiin, että perusturvan aikuissosiaalityö ottaisi jatkossa merkittävämmän roolin kuntouttavan työtoiminnan järkestämisessä.

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että tässä vaiheessa Väinölän kirjastoyhdistykselle myönnetään avustusta yhteensä 12 500 euroa  ajalle 1.1.-31.5.2019 ja mahdollisesta yhteistyön jatkosta päättää perusturvakeskus.

Päätös

Päätän,että Väinölän kirjastoyhdistys ry:lle myönnetään yhteensä 12 500 euron avustus käytettäväksi Väinölän asukastuvan työllistämistoimintaan ajalla 1.1.-31.5.2019.

Avustuksen myöntämisen perusteena on, että Väinölän kirjastoyhdistys tarjoaa työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja porilaisille työttömille.  Päätös on kuitenkin määräaikainen 31.5.2019 asti, koska vastuu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä siirtyy pääasiassa perusturvan vastuulle. 

Avustus voidaan myöntää työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta 14114001, S1 14151041.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö