§ 30 ICT-päällikön viran määräaikainen hoitaminen

Lataa 

PRIDno-2019-6291

Päätöspäivämäärä

20.12.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

ICT-päällikkö on keskeisessä roolissa ict-hallinnon päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa. Tehtävien järjestämiseksi on nimettävä viransijainen 23.12.2019 lukien.

Päätös

Päätän, että ict-päällikön viransijaiseksi otetaan tietohallinnon kehityspäällikkö Osmo Leppäniemi ajalle 23.12.2019 - 1.5.2020 tai niin kauan kunnes ict-päällikön virkaan valittava on aloittanut tehtävässään.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Hallintoyksikkö