§ 11 Mopiili2-hankkeen omavastuuosuus vuonna 2019

PRIDno-2019-342

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:lle myönnetään vuodelle 2019 yhteensä 52 000 euron avustus käytettäväksi Mopiili2-hankkeen omarahoitusosuuteen.  Kiinteistönomistajain hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille monipuolista työtä porilaisten vanhusten parissa.  

Päätös

Hyväksyn Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:lle myönnettäväksi vuodelle 2019 yhteensä 52 000 euron avustuksen Mopiili2-hankkeen toteuttamiseen.

Avustus myönnetään työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta 14114001, S1 14151041.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö