§ 15 Porin Pasaasi, yleissunnittelu

Lataa 

PRIDno-2020-120

Päätöspäivämäärä

27.2.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoajat täyttivät vaaditut referenssien, suunnittelukokemuksen ja -ryhmän kokoonpanon kriteerit. Tarjousten työohjelmien tehtävät ja tuntiarviot vastasivat yleispiirteisesti toisiaan. Kokonaistaloudellisimmaksi tarjoukseksi osoittautui hinnaltaan edullisin tarjous.

Tarjouksista laadittu vertailutaulukko. Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin Pasaasin yleisuunnitelma hankitaan arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 31000 € (alv 0%).

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, Konsernihallinnon toimialajohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö