§ 2 Porin Seudun Työttömät ry:n anomus toiminnan tukemiseen vuodelle 2019

Lataa 

PRIDno-2019-318

Päätöspäivämäärä

21.2.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että Porin Seudun Työttömät ry:lle myönnetään vuodelle 2019 toiminta-avustusta 78 000 euroa.  Lisäksi työllisyyspalveluiden määrärahasta siirretään Teknisen toimialan tilayksikölle toimitilojen vuokraa vastaava osuus.

Porin Seudun Työttömät ry tarjoaa monipuolisia palveluita, työllistymismahdollisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia erilaisiin toimenpiteisiin.  Yhdistyksen toiminta tukee kaupungin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmien tavoitteita.

Päätös

Hyväksyn Porin Seudun Työttömät ry:lle myönnettäväksi vuodelle 2019 yhteensä 78 000 euron toiminta-avustuksen.  Lisäksi työllisyyspalveluiden määrärahasta siirretään Teknisen toimialan tilayksikölle toimitilojen vuokraa vastaava osuus.

Avustus myönnetään työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta 1411400,  S1 14151041

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö