§ 17 Porin Sininauha ry:n avustusanomus työllistämistoimintaan

Lataa 

PRIDno-2019-2442

Päätöspäivämäärä

6.6.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että kaupunki myöntää Porin Sininauha ry:lle anomuksen mukaisesti 22 000 euron avustuksen Valo-pajan ja etsivän nuoristotyön toimintaan vuodelle 2019.  Porin Sininauhan Valo-pajan toiminta täydentää kaupungin työllisyyden hoidon toimintaa tarjomalla mahdollisuuden suorittaa eri alojen osatutkintoja työllistämistoimenpiteiden aikana.  Osaamisen lisääminen ja tunnistaminen parantaa asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia ja/tai kannustaa heitä jatko-opintoihin.  Sininauhan etsivän nuorisotyön toiminta täydentää kaupungin omia palveluita niille alle 30-vuotiaille, jotka ovat työmarkkinoiden tai koulutuksen ulkopuolella.

Päätös

Hyväksyn Porin Sininauha ry:lle myönnettäväksi vuodelle 2019 yhteensä 22 000 euron avustuksen käytettäväksi Valo-pajan ja etsivän nuorisotyön toiminnan omarahoitusosuuteen.

Avustuksen myöntämisen perusteena on, että yhdistyksen työllistämistoiminta tarjoaa kerrallan 30 työnhakijalle mahdollisuuden suorittaa osatutkintoja rakennus- ja muiden alojen tehtävissä.  Lisäksi Sininauha etsivä nuorisotyö täydentää kaupugin omia palveluja niille alle 30-vuotiaille, jotka ovat työmarkkinoiden tai koulutuksen ulkopuolella.

Avustus maksetaan työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta 14114001, S1 14151041.

.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö