§ 5 Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:n anomus työllistämistoiminnan jatkamiseksi

Lataa 

PRIDno-2019-319

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen peruste

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:lle myönnetään 36 200 euron avustus ajalle 1.1.-31.5.2019.  Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:n työllistämistoiminta on laajaa ja yhdistyksellä on pitkä kokemus kohderyhmän palvelujen järjestämisestä. Kaupunginhallitus on suunnittelukokouksessaan linjannut, että jatkossa kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on pääasiassa perusturvakeskuksen vastuulla.

Päätös

Päätän, että Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:lle myönnetään yhteensä 36 200 euron avustus ajalle 1.1.-31.5.2019 käytettäväksi työllistämistoiminnan toteuttamiseen mm. pyöräpajalla ja kirjatuvalla.  Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja rahoituksista päättää 1.6.2019 alkaen perusturvakeskus.

Avustus voidaan myöntaa työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta 14114001, S1 14151041.

Allekirjoitus

Lauri kilkku, toimialajohtaja,Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö