§ 7 Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n anomus Omaura-hankkeen omarahoitusosuuteen

Lataa 

PRIDno-2019-317

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:lle myönnetään yhtensä 20 531 euron avustus vuodelle 2019 käytettäväksi Omaura-hankkeen rahoitukseen ja suomenkielen Non-Stop-tyyppisen koulutuksen järjestämiseen maahanmuuttajille.  Monikulttuuriyhdistyksen hanke täydentää kaupungin työllisyyden hoidon tavoitteita tarjoten erityisesti pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille työllistymistä edistäviä palveluja.   Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry on muuttanut yhteisötalo Otavaan ja se osaltaan parantaa yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja maahanmuuttajien erityiskysymysten huomioimista.

Päätös

Päätän, että Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:lle myönnetään yhteensä 20 531 euron avustus vuodelle 2019 käytettäväksi Omaura-hankkeen omarahoitusosuuteen ja suomenkielen opetuksen järjestämiseen NonStop-muotoisena.  

Avustuksen myöntämisen perusteena on, että SMY:n hanke täydentää kaupungin työllisyyden hoidon tavoitteita tarjoamalla pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille erilaisia työllisyyttä edistäviä toimia.

Avustus voidaan myöntää työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta 14114001, S1 14151041.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö