§ 10 Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n avustusanomus Avain-hankkeen omarahoitusosuuteen

Lataa 

PRIDno-2019-320

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen peruste

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että kaupunki jatkaa yhteistyötä Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n kanssa ja myöntää Avain-hankkeen toteuttamiseen 66 078 euron avustuksen vuodelle 2019.  Yhdistyksen Avain-hanke tarjoaa monipuolisesti eri tehtäviä ja koulutusta porilaisille pitkäaikaistyöttömille.  Lisäksi yhdistys aktiivisesti ohjaa asiakkaitaan avoimille työmarkkinoille.

Päätös

Hyväksyn Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:lle myönnettäväksi vuodelle 2019 yhteensä 66 078 euron avustuksen käytettäväksi Avain-hankkeen omarahoitusosuuteen.

Avustuksen myöntämisen perusteena on, että yhdistyksen hanke tarjoaa merkittävän määrän työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja porilaisille pitkäaikaistyöttömille sekä ohjaa heitä avoimille työmarkkinoille.

Avustus maksetaan työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta 14114001, S1 14151041.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö