§ 8 TUL:n Satakunnan piiri ry:n avustusanomus retkeilyreittien kunnossapitoon vuodelle 2019

Lataa 

PRIDno-2019-346

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että TUL:n Satakunnan piiri ry:lle myönnetään 96 000 euron avustus vuodelle 2019.  Avustus on saman suuruinen kuin vuonna 2018. TUL:n Satakunnan piirin työllistämisryhmä tarjoaa merkittävän määrän työtehtäviä pitkäaikaistyöttömille kaupungin retkeilyreittien huoltotehtävissä.  Lisäksi työllistämisryhmä yhdessä kaupungin Luontopajan kanssa suorittaa reittien ja Tammen mallileirialueen kunnostustöitä.  Kunnostustöihin tarvittaviin materiaaleihin on työllisyyspalveluille osoitettu investointimääräraha.

Päätös

Päätän, että TUL:n Satakunnan piiri ry:lle myönnetään vuodelle 2019 yhteensä 96 000 euron avustus käytettäväksi Porin retkeilyreittien huolto- ja kunnossapitotoimintaan työllistetyjen avulla.

Avustuksen myöntämisen perusteena on, että TUL:n työllistämishanke tarjoaa merkittävän määrän tehtäviä pitkäaikaistyöttömille ja pitää huolta kaupungin retkeilyreittien siisteydestä sekä taukopaikkojen puuhuollosta.

Avustus voidaan myöntää työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta 14114001, S1 14151041.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö