§ 18 Työpajan kolmen leasing-ajoneuvon vuokra-ajan jatkaminen/muuttaminen

Lataa 

PRIDno-2019-2324

Päätöspäivämäärä

6.6.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine esittää, että ajoneuvojen UZJ-290, UZJ-291 sekä UZJ-292 leasing-sopimusta jatketaan/muutetaan Secto Automotive Oy:n kanssa.  Uudet sopimukset ovat voimassa 1.5.2019 alkaen ja kestävät 19 kuukautta.  Autojen toteutuneet kilometrimäärät ovat olleet jonkin verran suunniteltua pienemmät, joten sopimukseen sisältyvät huollot huomioiden, autot soveltuvat edelleen hyvin palveluliikelaitoksen ruoka-ajoihin.  Ajoneuvojen uusi alempi vuokra tulee voimaa 1.5.2019 alkaen.

 

Päätös

Päätän työllisyyden hoidon päällikön esityksen mukaisesti, että työllisyyspalvelut/Nuorten työpajan kolmen ajoneuvon leasing-sopimusta jatketaan/muutetaan Secto Automotive Oy:n kanssa 1.5.2019 alkaen. 

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö