§ 4 Työpankkikokeilun toteuttaminen Arbeetti Oy:n kanssa

PRIDno-2019-1586

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Työllisyyden hoidon päällikkö esittää, että Arbeetti Oy:n kanssa toteutetaan esitetty työpankkikokeilu, minkä tavoitteena on erityisesti saadaa positiivisia siirtymiä avoimille markkinoille.  Positiivisten siirtymien toteutumista tuetaan hankintaan sisältyvällä suoritepalkkiolla.  Hankinta on osa kaupunginhallitukselle esiteltyjä työllisyyden hoidon kehittämistoimia.

Työpankkikokeilun hankinnan arvo on vuonna 2019 korkeintaan 100 000 euroa ja se voidaan osoittaa työllisyyden hoitoon varatusta määrärahasta kustannuspaikalta 141 14001.

Päätös

Päätän, että Arbeetti Oy:ltä hankintaan työelämään sopeuttmispalveluja työpankkimallin kokeilemiseksi vuoden 2019 aikana.  Kokeilun piiriin ohjautuu porilaisia työttömiä nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä kaupungin työllisyyspalvelujen ja Arbeetti Oy:n välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Hankinnan arvo on vuoden 2019 aikana korkeintaan 100 000 euroa ja se osoitetaan työllisyypalveluiden  kustannuspaikalta 141 14001.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö