§ 1 Yyterin yleissuunnitelman hankinta

Lataa 

PRIDno-2019-377

Päätöspäivämäärä

30.1.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen peruste

Tarjousten kokonaispisteet jakautuvat seuraavasti:

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy 74,309; Ramboll Finland Oy 74,194; Serum arkkitehdit Oy 73,965; FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 72,029; Sweco Ympäristö Oy 70,986; WSP Finland Oy 70,000; ARK Takala Oy 69,242; Arkkitehdit MY Oy 60,820; Sitowise Oy 59,072 ja Arkkitehtitoimisto Küttner Ky 42,759 pistettä.

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

 

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Yyterin yleissuunnitelma hankitaan Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:ltä.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto

Organisaatiotieto

Talousyksikkö