§ 19 Karhuhallin kassa- ja kahvilapalveluiden ostopalvelusopimus, option käyttöönotto ajalle 27.9.2021 - 31.5.2023

Lataa 

PRIDno-2021-1553

Päätöspäivämäärä

14.6.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Karhuhallin kassa-ja kahviopalveluiden ostopalvelusopimus sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön ja Pesäkarhujen Tuki ry:n välillä on voimassa ajalla 1.10.2018-31.5.2021, sivistystoimialan toimialajohtajan päätös § 45/18.9.2018.

Nykyisessä sopimuksessa on mainittu kahden vuoden optio sopimuksen jatkamisesta ajalle 1.10.2021 - 31.5.2023 sopimusosapuolten yhteisellä hyväksynnällä. Pesäkarhujen Tuki ry on ilmoittanut 30.12.2020 sähköpostitse halustaan jatkaa ostopalvelusopimusta optiokauden ajan.

Kauden 2021-2022 osalta Karhuhalli avataan harjoituskäyttöön maanantaina 27.9.2021, joten sopimuskausi alkaa tästä ajankohdasta. Kevään 2022 osalta vuorot päättyvät Taitaja 2022-kilpailun valmisteluista johtuen jo noin viikkoa ennen vuorojen suunniteltua loppumisajankohtaa 15.5.2022. 

Kauden 2022-2023 täsmällisistä aukioloajoista sovitaan osapuolten kesken yhdessä keväällä 2022.

Optiokaudella noudatetaan varsinaisen sopimuskauden sopimuksen ehtoja.

Lipunmyyntikorvaus 33 721, 65 € + alv maksetaan Karhuhallin toimintakausittain yhdeksässä (9) yhtäsuuressa erässä alkaen 5.9.2021.

Sopimuskauden kokonaiskorvaus koko sopimuskauden ajalta 27.9.2021 - 31.5.2023 on 67 443,30 € + alv. 

Päätös

Päätän, että Pesäkarhujen Tuki ry:n kanssa tehdyn Karhuhallin lipunmyynti- ja kahviopalvelusopimuksen kahden vuoden optiokausi ajalla 27.9.2021 - 31.5.2023 otetaan käyttöön. Sopimus jatkuu alkuperäisen allekirjoitetun ostopalvelusopimuksen ehdoilla eikä optiokaudesta laadita erillistä sopimusta.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö