§ 20 Lukion opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän asettaminen

Lataa 

PRIDno-2019-5420

Päätöspäivämäärä

15.11.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Perusteet on julkaistu 7.11.2019.  Uudet perusteet on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee valmistua syyslukukauden 2020 aikana.

Uudistuksen tavoitteena on kehittää lukion opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, antaa opiskelijoille jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia nykyistä kattavammin sekä tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.

Porissa on päätetty laatia kuntakohtainen lukion opetussuunnitelma. Tätä paikallista opetussuunnitelmatyötä varten nimetään ohjausryhmä. Ohjausryhmän nimeämisestä on sovittu lukioiden rehtoreitten kanssa. 

 

 

 

 

Päätös

Asetan ohjausryhmän tukemaan paikallisen lukion opetussuunnitelman laatimista.

Nimeän Lukion opetussuunnitelmatyön ohjausryhmään

  • yksikön päällikkö Taneli Tiirikainen, puheenjohtaja
  • rehtori Jarkko Kivelä, varapuheenjohtaja
  • rehtori Mari Aalto
  • koordinaattori Jussi Pöllänen, sihteeri
  • opettaja Mika Koivu
  • opettaja Hanna Gröndahl
  • opettaja Henriikka Laiho
  • opiskelija [peitetty]
  • opiskelija [Hilla Meri]

Ohjausryhmä voi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä sekä kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita. Ryhmä raportoi työstään sivistystoimialan toimialajohtajalle.                           

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö