§ 3 Luonnontieteen opetustarvikkeet -hankintasopimus

Lataa 

PRIDno-2019-1259

Päätöspäivämäärä

11.3.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Sivistystoimiala on yhdessä hankintapalveluiden kanssa valmistellut sitoumusta KuntaPro Oy:n Luonnontieteen opetustarvikkeet -hankintasopimukseen. Sitoumuksen kohteena ovat opetusyksikön luonnontieteiden alan (biologia, maantieto, fysiikka, kemia) opetustarvikkeet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt.  Sopimuskausi on alkanut 1.6.2018 ja sopimuskausi on 2 + 2 vuotta optio.

Perustelut sitoutumiselle ovat saatavat hinta- ja prosessisäästöt sekä tuotevalikoiman ja –hinnoittelun hallittavuus. Vuosittaisten hankintojen arvo on arviolta n. 10000-60000 € (alv 0%).

Sopimustoimittaja on Is-Vet Oy.

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin sivistystoimiala tekee sitoumuksen KuntaPro Oy:n luonnontieteiden alan (biologia, maantieto, fysiikka, kemia) hankintasopimukseen ajalle 11.3.2019-31.5.2020. Sitoumuksen kohteena ovat opetusyksikön luonnontieteiden alan opetustarvikkeet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt.  Sitoumuksen käytännön järjestelyt hoitaa Porin kaupungin hankintapalvelut. Sitoutumisesta mahdolliseen optiokauteen päätetään erikseen.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö