§ 15 Maksa mitä haluat -päivä, kokeilun jatko syksy 2019

Lataa 

PRIDno-2019-2125

Päätöspäivämäärä

22.10.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluiden tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien asiakkaiden tutustumiskäyntien mahdollistamiseksi toteutettua Maksa mitä haluat -päivää pilotoitiin kevään ja kesän 2019 aikana, ensimmäisen kerran 16.4.2019. Kokeilussa ovat olleet mukana kaikki sekä kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluiden perusyksiköt että Palmgren-konservatorion konserttitoiminta. Maksa mitä haluat -kampanjapäivänä asiakas päättää itse sisäänpääsymaksunsa suuruuden. Hinnoittelu koskee yksityishenkilöiden kertamaksua kyseisissä palveluissa.

Kevään ja kesän kokeilukertojen tulokset ovat olleet kokeilun tavoitteisiin nähden erinomaisia, sekä kävijämäärillä että taloudellisilla mittareilla mitattuna. Ensimmäisten kertojen positiivisten tulosten myötä kokeilua kannattaa vielä jatkaa syyskauden, jotta konseptista saadaan mahdollisimman kattavia kokemuksia Maksa mitä haluat -päivän jatkoa ajatellen.

 

Päätös

Päätän, että Maksa mitä haluat -päivän kokeilua jatketaan syyskauden 2019 ajan ja kokeilussa mukana olevien laitosten osalta poiketaan lautakunnan vahvistamasta hinnoittelusta kokeilupäivien aikana. Syyskauden Maksa mitä haluat -päivät järjestetään 30.10. ja 18.12. 

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö