§ 5 Musiikkivälineiden hankintasopimus

Lataa 

PRIDno-2019-1261

Päätöspäivämäärä

11.3.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Sivistystoimiala on yhdessä hankintapalveluiden kanssa valmistellut sitoumusta KuntaPro Oy:n Musiikkivälineiden hankintasopimukseen. Sitoumuksen kohteena ovat opetus- ja varhaiskasvatusyksikön soittimet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt. Sopimuskausi on 15.10.2016-15.10.2019 ja mahdollinen optiokausi on 16.10.2019-16.10.2021.

Perustelut sitoutumiselle ovat saatavat hinta- ja prosessisäästöt sekä tuotevalikoiman ja –hinnoittelun hallittavuus. Vuosittaisten hankintojen arvo on arviolta n. 10000-20000 € (alv 0%).

Sopimustoimittaja on Musamaailma Oy.

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin sivistystoimiala tekee sitoumuksen KuntaPro Oy:n musiikkivälineiden hankintasopimukseen ajalle 11.3.2019-15.10.2019. Sitoumuksen kohteena ovat opetus- ja varhaiskasvatusyksikön soittimet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt.  Sitoumuksen käytännön järjestelyt hoitaa Porin kaupungin hankintapalvelut. Sitoutumisesta mahdolliseen optiokauteen päätetään erikseen.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö