§ 12 Opetus- ja varhaiskasvatusyksikön liikunta- ja leikkivälineiden hankinta

Lataa 

PRIDno-2019-4401

Päätöspäivämäärä

11.9.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Sarastia Oy kilpailuttaa ja neuvottelee kunta-asiakkaidensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimushallinnasta.

Sivistystoimiala on yhdessä hankintapalveluiden kanssa valmistellut sitoumusta Sarastia Oy:n liikunta- ja leikkivälineiden hankintasopimuksen optiokauteen 12.9.2019-12.9.2021.
Sitoumuksen kohteena ovat opetus- ja varhaiskasvatusyksikön liikunta- ja leikkivälineet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt.

Perustelut sitoutumiselle ovat saatavat hinta- ja prosessisäästöt sekä tuotevalikoiman ja –hinnoittelun hallittavuus.

Sopimustoimittaja on Lekolar-Printel Oy.

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin sivistystoimiala tekee sitoumuksen Sarastia Oy:n liikunta- ja leikkivälineiden hankintasopimuksen optiokaudelle 12.9.2019-12.9.2021.
Sitoumuksen kohteena ovat opetus- ja varhaiskasvatusyksikön liikunta- ja leikkivälineet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt. 
Sitoumuksen käytännön järjestelyt hoitaa Porin kaupungin hankintapalvelut.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö