§ 1 Porin Videotuen laiteuusinnat

Lataa 

PRIDno-2021-63

Päätöspäivämäärä

8.1.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.
Tuotteet hankitaan edullisimman tarjouksen antaneelta tarjoajalta.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että videokuvauskalusto hankitaan Dustin Finlnd Oy:ltä.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö