§ 3 Sivistystoimialan esimiespäivät

Lataa 

PRIDno-2020-559

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Sivistystoimialan esimiespäivät on nähty tärkeänä yhteistyöfoorumina sivistystoimialan esimiesten keskuudessa.  Tapahtumassa korostuu vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentaminen toimialan sisällä sekä uusien esimiesten perehdyttäminen. Vuoden 2020 esimiespäivät  on suunniteltu pidettäväksi 5. - 6.3.2020 Turussa ja TallinkSiljalla. 

Ohjelma liitteenä.

Päätös

Sivistystoimialan esimiespäivät pidetään 5. - 6.3.2020 Turussa. 5.3.2020 tutustutaan Turun sivistys- ja vapaa-aikatoimialojen toimintaan ja 6.3.2020 pidetään Porin kaupungin sivistystoimialan yksiköiden kehittämiseen keskittyvä päivä. 

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö