§ 4 Suurkeittiöastiat ja -välineet -hankintasopimus

Lataa 

PRIDno-2019-1260

Päätöspäivämäärä

11.3.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Sivistystoimiala on yhdessä hankintapalveluiden kanssa valmistellut sitoumusta KuntaPro Oy:n Suurkeittiöastiat ja -välineet -hankintasopimukseen. Sitoumuksen kohteena ovat opetusyksikön kotitalouden astiahankinnat. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt. Sopimuksen kesto on 31.12.2020 saakka.

Perustelut sitoutumiselle ovat saatavat hinta- ja prosessisäästöt sekä tuotevalikoiman ja –hinnoittelun hallittavuus. Vuosittaisten hankintojen arvo on arviolta n. 5000-10000 € (alv 0%)

Sopimustoimittajat ovat Dieta Oy, E.Ahlström Oy ja Meira Nova Oy.

Sopimuskauden aikana suuremmista kertahankinnoista on tilaajalla oikeus järjestää erillinen minikilpailutus puitesopimustoimittajien kesken. Pääosa hankinnoista perustuu täydennyshankintoihin, jotka tehdään ensisijaisesti tarjousvertailun paremmuusjärjestyksen perusteella (1. Dieta Oy, 2. E.Ahlström Oy, 3. Meira Nova Oy). Tilaajalla on kuitenkin oikeus poiketa em. järjestyksestä esimerkiksi vedoten kattaustarvikkeiden yhdennäköisyyteen ja toiminnallisuuteen sekä esteettisiin ominaisuuksiin liittyen aikaisemmin hankittuihin kattaustarvikkeisiin.

Päätös

Päätetään, että Porin kaupungin sivistystoimiala tekee sitoumuksen KuntaPro Oy:n suurkeittiöiden astiahankintojen hankintasopimukseen ajalle 11.3.2019-31.12.2020. Sitoumuksen kohteena ovat opetusyksikön kotitalouden astiahankinnat. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt.  Sitoumuksen käytännön järjestelyt hoitaa Porin kaupungin hankintapalvelut.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö