§ 84 Happamien sulfaattimaiden kansallinen ohje -projektiin osallistuminen

Lataa 

PRIDno-2020-5542

Päätöspäivämäärä

13.11.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Porin kaupungin osallistuminen hankkeeseen on erityisen tärkeää, koska Porissa esiintyy merkittävissä määrin sulfaattimaita, jotka tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon mm. maankäytön suunnittelussa ja infran rakentamisen yhteydessä. Hankkeen avulla pystytään ottamaan kantaa Porin alueellisiin olosuhteisiin ja varmistamaan, että kansallinen ohje palvelee Porin kaupunkia mahdollisimman hyvin.

Kustannukset Happamien sulfaattimaiden kansallisen ohjeen -projektiin ovat enimmillään 8514,22 (alv 0%).

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein osallistua Ramboll Finland Oy:n laatimaan Happamien sulfaattimaiden kansallinen ohje -projektiin

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö