§ 74 Henkilö- ja pakettiautojen kertahankinta

Lataa 

PRIDno-2020-2162

Päätöspäivämäärä

23.8.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Päätöksen peruste

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa sekä tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja hyväksyttyjen tarjousten kesken vertailukriteerinä halvin hinta.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousvertailun perusteella halvimman hinnan antoi;

OSA 2. pakettiautot 6 kpl: Auto Oy Vesa-Matti

OSA 3. pakettiautot ladattava hybridi 2 kpl: Veljekset Laakkonen

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että tarjouspyynnön mukaiset autot osa-alueittain hankitaan seuraavasti;

OSA 2. pakettiautot 6 kpl: hankitaan Auto Oy Vesa-Matilta

OSA 3. pakettiautot ladattava hybridi 2 kpl: hankitaan Veljekset Laakkoselta

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, Toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö