§ 64 Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppaus

Lataa 

PRIDno-2020-2365

Päätöspäivämäärä

28.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että kelpoisuusvaatimukset täyttävistä tarjoajista halvimman tarjouksen antoi  Fortum Waste Solutions Oy. Länsirannikon Saaristopalvelu Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana seuraavin perustein: Tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä soveltuvuusvaatimuksia.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

halvimman hyväksyttävän tarjouksen antoi Fortum Waste Solutions Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppaus hankitaan Fortum Waste Solutions Oy:ltä.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö