§ 66 Maanvuokrahuojennus, Bar&co pori Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3842

Päätöspäivämäärä

29.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Bar&co Pori Oy:lle, jonka ravintolalaivapaikan vuokrasopimuksen mukainen vuosittainen käyttöaika on 1.4-31.10, voidaan myöntää vuokrahuojennus 2 kuukaudeksi Koronasta johtuvan merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Huojennus lasketaan suhteutettuna vuosittaiseen käyttöaikaan.

Lisäksi Bar&co Pori Oy:lle voidaan myöntää 3 kuukauden mittainen vuokrahuojennus Liisankatu 6:ssa sijaitsevan terassin maanvuokrasopimukseen Koronasta johtuvan merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta.

Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöksiä.

Vuokrahuojennus, joka on määrältään Etelärannanlaivapaikan osalta 971,49 euroa ja Liisankatu 6:sa sijaitsevan terassin osalta 128,60 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

 

Päätös

Päätän, että Bar&co pori Oy:lle myönnetään Eterlärannassa sijaitsevan ravintolalaivan alueen  maanvuokraan huojennusta kahden kuukauden ajalta. Kuukausivuokra lasketaan suhteuttamalla vuotuinen vuokra alueen vuosittaiseen käyttöaikaan. 

Lisäki Bar&co pori Oy:lle myönnetään Liisankatu 6:ssa sijaitsevan terassin maanvuokraan huojennusta kolmen kuukauden ajalle. Tämän osalta kuukausivuokra lasketaan jakamalla yritykseltä perittävä vuotuinen vuokra 12:lla.

Huojennuksesta tehdään vuokran osahyvitys vuodelta 2020 laskutettuun vuosivuokraan jolloin jo laskutetusta vuokrasta maksetaan alkuperäisen summan ja hyvitettävän summan erotus.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtajan sijainen, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö