§ 48 Maanvuokrahuojennus, Eetunaukio Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3019

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Eetunaukio Oy:lle esitetään myönnettäväksi täysimääräinen vuokrahuojennus kolmeksi kuukaudeksi koronaepidemiasta johtuvan merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa esitystä.

Vuokrahuojennus, joka on 3.632,04 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän, että Eetunaukio Oy:lle myönnetään huojennus maanvuokrasta kolmen kuukauden ajalta vuonna 2020. Kuukausivuokra lasketaan jakamalla vuokralaiselta perittävä vuotuinen vuokra 12:lla. Huojennus otetaan huomioon vuoden 2020 laskutuksessa.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö