§ 57 Maanvuokrahuojennus, Kansalaisopiston opiskelijat, Pori ry

Lataa 

PRIDno-2020-2832

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Vuokraoikeus on kirjattuna Porin työväenopiston toverikunta R.Y:lle, jolle myönnetään vuokrahuojennus yhden kuukauden ajalta koronaepidemiasta johtuvasta merkittävästi heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 226,27 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän, että Porin työväenopiston toverikunta R.Y.:lle myönnetään yhden kuukauden vuokrahuojennus vuodelta 2020. Kuukausivuokra lasketaan jakamalla vuokralaiselta perittävä vuotuinen vuokra 12:lla. Huojennus otetaan huomioon vuoden 2020 laskutuksessa.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö