§ 69 Maanvuokrahuojennus, Kerikallela Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3845

Päätöspäivämäärä

29.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Merikallela Oy:lle myönnetään 3 kuukauden mittainen vuokrahuojennus Koronasta aiheutuvan heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 627,97 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Päätös

Päätän, että Merikallela Oy:lle myönnetään 3 kuukauden vuokrahuojennus vuodelta 2020. Kuukausivuokra lasketaan jakamalla vuokralaiselta perittävä vuotuinen vuokra 12:lla. Huojennuksesta tehdään vuokran osahyvitys vuodelta 2020 laskutettuun vuosivuokraan jolloin jo laskutetusta vuokrasta maksetaan alkuperäisen summan ja hyvitettävän summan erotus.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö