§ 71 Maanvuokrahuojennus, Kiinteistöt 100 Oy

Lataa 

PRIDno-2020-4111

Päätöspäivämäärä

14.7.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Kiinteistöt 100 Oy:lle esitetään myönnettäväksi 50 prosentin vuokrahuojennus kolmen kuukauden ajalle koronaepidemiasta johtuvasta merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 2.384,07 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Päätös

Päätän, että Kiinteistöt 100 Oy:lle myönnetään huojennusta osoitteessa Alaruukintie 1 sijaitsevan huoltoasematontin maanvuokrasta 50 prosenttia kolmen kuukauden ajalta vuonna 2020. Kuukausivuokra lasketaan jakamalla yhtiöltä perittävä vuotuinen vuokra 12:lla. Huojennuksesta tehdään vuokran osahyvitys vuodelta 2020 laskutettuun vuosivuokraan, jolloin jo laskutetusta vuokrasta maksetaan alkuperäisen summan ja hyvitettävän summan erotus.

Tämän huojennuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtajan sijainen, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö