§ 47 Maanvuokrahuojennus, Oy Teboil Ab

Lataa 

PRIDno-2020-3020

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Oy Teboil Ab:lle esitetään myönnettäväksi 50 prosentin vuokrahuojennus kolmen kuukauden ajalle koronaepidemiasta johtuvasta merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 3.086,25 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Päätös

Päätän, että Oy Teboil Ab:lle myönnetään huojennusta osoitteessa Kyröläistentie 20 sijaitsevan huoltoasematontin maanvuokrasta 50 prosenttia kolmen kuukauden ajalta vuonna 2020. Kuukausivuokra lasketaan jakamalla yhtiöltä perittävä vuotuinen vuokra 12:lla. Huojennus otetaan huomioon vuoden 2020 laskutuksessa.

Tämän huojennuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö