§ 55 Maanvuokrahuojennus, Panimoravintola Beer Hunter's Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3491

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Panimoravintola Beer Hunter's Oy myönnetään täysimääräinen vuokrahuojennus kahdeksi kuukaudeksi vuosittaiseen vuokra-aikaan suhteutettuna merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 1.752,73 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän, että Panimoravintola Beer Hunter's Oy:lle myönnetään huojennusta osoitteessa Antinkatu 11 sijaitsevan terassialueen maanvuokrasta kahden kuukauden ajalta vuonna 2020. Kuukausivuokra lasketaan suhteuttamalla vuotuinen vuokra alueen vuosittaiseen käyttöaikaan. Huojennus otetaan huomioon vuoden 2020 laskutuksessa.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö