§ 60 Maanvuokrahuojennus, Paratiisi Grilli Marjatta Salminen

Lataa 

PRIDno-2020-3013

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Paratiisi Grilli Marjatta Salmiselle myönnetään 50 prosentin vuokrahuojennus kahden kuukauden ajalle kahden jäätelökioskin osalta koronaepidemiasta johtuvasta merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on yhteensä 1.695 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän, että Paratiisi Grilli Marjatta Salmiselle myönnetään 50 prosentin maanvuokrahuojennus kahden kuukauden ajalta Raatihuoneenpuistossa ja Etelärannassa sijaitsevien jäätelökioskien maanvuokriin vuonna 2020. Kuukausivuokra lasketaan suhteuttamalla vuotuinen vuokra alueen vuosittaiseen käyttöaikaan. Alueiden vuokrat vuodelta 2020 on jo laskutettu, joten huojennuksen määrä palautetaan vuokralaiselle.

Tämän huojennuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö