§ 54 Maanvuokrahuojennus, Porin Olutkulma Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3014

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Porin Olutkulma Oy:lle myönnetään täysimääräinen vuokrahuojennus kahdeksi kuukaudeksi vuosittaiseen vuokra-aikaan suhteutettuna merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 1.112,78 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän, että Porin Olutkulma Oy:lle myönnetään huojennusta osoitteessa Antinkatu 11 sijaitsevan terassialueen maanvuokrasta kahden kuukauden ajalta vuonna 2020. Kuukausivuokra lasketaan suhteuttamalla vuotuinen vuokra alueen vuosittaiseen käyttöaikaan. Huojennus otetaan huomioon vuoden 2020 laskutuksessa.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö