§ 45 Maanvuokrahuojennus, Porin Vesibussiristeilyt Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3031

Päätöspäivämäärä

8.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Porin Vesibussiristeilyt Oy:lle, jonka vuokrasopimuksen mukainen vuosittainen käyttöaika on 1.4.-31.10., esitetään myönnettäväksi vuokrahuojennus kahdeksi kuukaudeksi koronaepidemiasta johtuvan merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Huojennus lasketaan suhteutettuna vuosittaiseen käyttöaikaan. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, jonka määrä on 857,14 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  

Päätös

Päätän, että Porin Vesibussiristeilyt Oy:lle myönnetään huojennusta maanvuokrasta kahden kuukauden ajalta vuonna 2020 yhteensä 857,14 euroa. Kahden kuukauden vuokrahuojennus lasketaan suhteuttaessa vuotuinen vuokra vuosittaiseen käyttöaikaan. Huojennus otetaan huomioon vuoden 2020 laskutuksessa.

Tämän huojennuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö