§ 68 Maanvuokrahuojennus, Satakunnan Urheiluautoilijat Ry

Lataa 

PRIDno-2020-3846

Päätöspäivämäärä

29.6.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Satakunnan Urheiluautoilijat Ry:n toiminta ei ole hallituksen päätöksellä kokonaan suljettu, mutta tapahtumien peruuntumisen johdosta Korona on aiheuttanut merkittävää taloudellisen tilanteen heikentymistä, minkä johdosta Satakunnan Urheiluautoilijat Ry:lle voidaan myöntää 50 prosentin vuokrahuojennus 3 kuukauden ajalle. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 316,69 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Päätös

Päätän, että Satakunnan Urheiluautoilijat Ry:lle myönnetään huojennusta Hangassuolla sijaitsevaan moottoriurheilutoimintaan vuokratun alueen maanvuokrasta 50 prosenttia kolmen kuukauden ajalta vuonna 2020. Kuukausivuokra lasketaan jakamalla yhdistykseltä perittävä vuokra 12:lla. Huojennuksesta tehdään vuokran osahyvitys vuodelta 2020 laskutettuun vuosivuokraan jolloin jo laskutetusta vuokrasta maksetaan alkuperäisen summan ja hyvitettävän summan erotus.

Tämän huojennuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtajan sijainen, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö