§ 31 Maanvuokrahuojennus vuodelle 2021, Eetunaukio Oy

Lataa 

PRIDno-2021-2371

Päätöspäivämäärä

20.5.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Yhtiölle on jo myönnetty viime vuonna kolmen kuukauden maksuhuojennus. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tätä pidemmän huojennuksen myöntäminen edellyttää, että vuokralaisen tilat on määrätty valtion päätöksellä suljettaviksi. Ravintolat on määrätty valtion päätöksellä suljettavaksi kuudeksi viikoksi 9.3.-18.4.2021 välisenä aikana. Vuokralaiselle voidaan näin ollen myöntää maksuhuojennusta pidemmältä ajalta kuin kolmelta kuukaudelta.

Eetunaukio Oy:lle esitetään myönnettäväksi vuokrahuojennus kuudeksi viikoksi koronaepidemiasta johtuvan merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Talousyksikön päällikkö puoltaa esitystä.

Vuokrahuojennus, joka on 1.681,44 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän, että Eetunaukio Oy:lle myönnetään huojennus maanvuokrasta kuuden viikon ajalta vuonna 2021. Viikkovuokra lasketaan jakamalla vuokralaiselta perittävä vuotuinen vuokra 52:lla. Huojennus otetaan huomioon vuoden 2021 laskutuksessa.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vs. toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö