§ 35 Maanvuokrahuojennus vuodelle 2021 Kirjurinluodon alueella

Lataa 

PRIDno-2021-2547

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Vuokralaisille on jo myönnetty viime vuonna kolmen kuukauden maksuhuojennus. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tätä pidemmän huojennuksen myöntäminen edellyttää, että vuokralaisen tilat on määrätty valtion päätöksellä suljettaviksi. Kevään kuluessa on tartuntatautiviranomaisten taholta annettu paljon useasti muuttuneita suosituksia koskien mm. kokoontumisrajoituksia, joilla on kiistatta ollut negatiivisia taloudellisia vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin. Vuokrahuojennuksista päätettäessä huomioon otetaan kuitenkin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vain ne valtion päätökset, joilla vuokralaisen tilat on määrätty suljettavaksi. Toimivaltainen viranomainen päättämään sisäliikuntatilojen sulkemisesta on Lounais-Suomen aluehallintovirasto, joka on määrännyt valtion päätöksellä sisäliikuntatilat suljettavaksi tartuntatautilain 58 g §:n nojalla Satakunnassa kahdeksi viikoksi 8.3.-21.3.2021 välisenä aikana. Sisäliikuntatilojen yhteydessä toimii Kahvila Kirvatsi. Ravintolat ja kahvilat on määrätty valtion päätöksellä suljettavaksi kuudeksi viikoksi 9.3.-18.4.2021 välisenä aikana. Vuokralaiselle voidaan näin ollen myöntää maksuhuojennusta pidemmältä ajalta kuin kolmelta kuukaudelta, mutta vain siltä ajalta, kuin tilat on määrätty suljettavaksi.

Vuokralaisille esitetään myönnettäväksi kuuden viikon vuokrahuojennus vuoden 2021 maanvuokraan koronaepidemiasta johtuvan merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen ja tilojen sulkemisen vuoksi. 

Talousyksikön päällikkö puoltaa esitystä.

Vuokrahuojennus, joka on 546,33 euroa (273,16 euroa per vuokralainen), on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän, että [peitetty] ja [peitetty] myönnetään huojennusta maanvuokrasta kuuden viikon ajalta vuonna 2021. Viikkovuokra lasketaan jakamalla vuokralaisilta perittävä vuotuinen vuokra 52:lla. Huojennuksista tehdään osahyvitys vuodelta 2021 laskutettuihin vuosivuokriin, jolloin jo laskutetusta vuokrasta maksetaan alkuperäisen summan ja hyvitettävän summan erotus.

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö