§ 41 Maanvuokrahuojennus vuodelle 2021, Satakunnan Urheiluautoilijat ry

Lataa 

PRIDno-2021-3073

Päätöspäivämäärä

28.6.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Yhdistykselle on jo myönnetty viime vuonna osittainen 50 %:n vuokrahuojennus 3 kuukauden ajalta vuokraan. Satakunnan Urheiluautoilijat ry:n toiminta ei ole ollut hallituksen päätöksellä kokonaan suljettu, ​mutta tapahtumien peruuntumisen vuoksi korona on aiheuttanut merkittävää taloudellisen tilanteen heikentymistä, ​minkä johdosta Satakunnan Urheiluautoilijat ry:lle voidaan myöntää osittainen 50 %:n vuokrahuojennus 3 kuukauden ajalle myös vuoden 2021 vuokraan. Tämän osittaisen huojennuksen jälkeen vuokralaiselle on myönnetty yhteensä täyttä kolmea kuukautta vastaava vuokrahuojennus. Talousyksikön päällikkö puoltaa päätöstä.

Vuokrahuojennus, joka on 317,65 euroa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Päätös

Päätän,​ että Satakunnan Urheiluautoilijat ry:lle myönnetään huojennusta Hangassuolla sijaitsevaan moottoriurheilutoimintaan vuokratun alueen maanvuokrasta 50 prosenttia kolmen kuukauden ajalta vuonna 2021. Kuukausivuokra lasketaan jakamalla yhdistykseltä perittävä vuokra 12:lla.

Huojennuksesta tehdään vuokran osahyvitys vuodelta 2021 laskutettuun vuosivuokraan, jolloin jo laskutetusta vuokrasta maksetaan alkuperäisen summan ja hyvitettävän summan erotus.

Tämän huojennuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -​tuki).  Se tarkoittaa,​ että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö