§ 86 Pohjois-Porin monitoimitalo, arkkitehtisuunnittelu  

Lataa 

PRIDno-2020-1897

Päätöspäivämäärä

17.11.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Tarjouspyynnön kelpoisuuden täyttäviä tarjouksia saatiin 5 kappaletta,​ joista Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:llä oli halvin kokonaishinta.


Tarjouspyynnöstä ja tarjouksista on laadittu vertailutaulukko Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta,​ kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike-​ tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein,​ että Pohjois-Porin monitoimitalon arkkitehtisuunnittelun tekijäksi valitaan  Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, Toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö