§ 16 Rakennuspäällikön viran hoito

Lataa 

PRIDno-2019-4169

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Tehtävän määräaikaista hoitoa tulee jatkaa kunnes virka saadaan pysyvästi täytettyä.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein,​ että Sanna Välimäki määrätään rakennuspäällikön viran hoitajaksi kunnes virkaan valittu henkilö on ottanut viran vastaan mutta enintään ajalle 1.3.2020-30.9.2020.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö