§ 29 Teknisen toimialan työohjelman 2021

Lataa 

PRIDno-2021-805

Päätöspäivämäärä

12.5.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimialajohtajalla on teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 §4 mukaan delegoitu oikeus päättää investointiohjelman 2021 tason 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) alle avattavista uusista hankkeista.

Päätös

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 § 4 valtuuttamana päätän hyväksyä edellä esitetyt Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2021.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, teknisen toimialan toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö