§ 26 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2021

Lataa 

PRIDno-2021-805

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 § 4 mukaisesti infrastruktuuriin kohdistuvissa hankkeissa investoinneissa määrärahojen siirroista tasojen 14130 (Kiinteä omaisuus), 14131 (Liikenneväylät), 14132 (Puistot ja leikkipaikat), 14133 (muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14134 (Ajoneuvojen hankinta) välillä päättää tekninen lautakunta. Näiden tasojen sisällä tehtävistä määrärahamuutoksista voi tarvittaessa päättää toimialajohtaja.   

Päätös

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 § 4 valtuuttamana päätän hyväksyä edellä esitetyt Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2021.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, teknisen toimialan toimialajohtaja, Tekninen toimiala 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö