§ 36 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2021

Lataa 

PRIDno-2021-805

Päätöspäivämäärä

2.6.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimialajohtajalla on teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 §4 mukaan delegoitu oikeus päättää investointiohjelman 2021 tason 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) sisällä tehtävistä määrärahamuutoksista.

Päätös

Päätän, että Kiinteistöjen paloturvallisuuden parantaminen (useita kohteita) 1411094 investoinnille siirretään investoinnilta 14111215 Virastotalo, Kööri, vesikaton uusiminen 20.000 euroa.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö