§ 48 Teknisen työohjelman muutokset 2021

Lataa 

PRIDno-2021-805

Päätöspäivämäärä

3.8.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimialajohtajalla on teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 §4 mukaan delegoitu oikeus päättää investointiohjelman 2021 tason 141109 (teknisen toimialan rakennukset) sisällä tehtävistä määrärahamuutoksista ja uusista avattavista hankkeista.

Päätös

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 § 4 valtuuttamana päätän hyväksyä Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2021.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö