§ 50 Tukiasemien markkinoinnin kautta yhteistyöhön - sopimus

Lataa 

PRIDno-2021-3445

Päätöspäivämäärä

12.8.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimialajohtajalla on teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 §2 mukaan delegoitu oikeus päättää yhteistyö- ja muut sen kaltaiset sopimukset, kun arvo on enintään 20.000 euroa.

Päätös

Päätän, että tukiasemien markkinoinnin kautta yhteistyöhön - sopimus tehdään Digita Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö